فرمت نویسی در اکسل
۱۱ بهمن

ویدئو: قدم اول فرمت نویسی

در این آموزش ویدئویی فرمت نویسی درباره اجزای یک کد فرمت سفارشی صحبت می کنیم. این ویدئو شروع و آغاز فرمت نویسی سفارشی در اکسل خواهد بود. با شناخت اجزای …

برای دسترسی به این پست، شما باید عضویت یک ماهه ویژه را خریداری کنید.
داشبورد در اکسل
۰۲ بهمن

ویدئو : آموزش ساخت داشبورد در اکسل

در این ویدئو با استفاده از تصاویر آدمک های زن و مرد می خواهیم نمودارهای متفاوتی بسازیم. با ساخت داشبورد در اکسل در این نمودارها با تغییر درصد ورودی مقدار …

برای دسترسی به این پست، شما باید عضویت یک ماهه ویژه را خریداری کنید.