تابع Sumifs

تابع Sumif و Sumifs توابعی هستند که جمع شرطی را برای ما انجام می دهند.

تابع Sumifs
تابع Sumif

[ ویدیو برگرفته از دوره اکسل در مشهد می باشد.]

تابع Sumifs و Sumif

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.