دوره اکسل پیشرفته (فشرده)

بدون امتیاز 0 رای
289,000 تومان

ظرفیت دوره : 5 نفر

مدت دوره : ۲۰ ساعت + ۵ ساعت هدیه

زمان شروع دوره :  18 تیرماه ۱۳۹۸

مکان: برای تان در زمان شروع دوره با جزییات ارسال خواهد شد.

 

289,000 تومان