فرمت نویسی در اکسل
۱۱ بهمن

ویدئو: قدم اول فرمت نویسی

در این آموزش ویدئویی فرمت نویسی درباره اجزای یک کد فرمت سفارشی صحبت می کنیم. این ویدئو شروع و آغاز فرمت نویسی سفارشی در اکسل خواهد بود. با شناخت اجزای …

برای دسترسی به این پست، شما باید عضویت یک ماهه ویژه را خریداری کنید.
ترفند اکسل
۲۶ دی

ترفند های فرمت نویسی : چگونه از فرمت نویسی در ساخت گزارش های متنوع استفاده کنیم؟

در این آموزش ترفند های فرمت نویسی اکسل با استفاده از الفبای فرمت نویسی گزارش های متنوع اکسل را ساختیم. در این آموزش به بررسی ترفند های فرمت نویسی در …

برای دسترسی به این پست، شما باید عضویت یک ماهه ویژه را خریداری کنید.