استفاده از تصویر در نمودار اکسل
ساخت گزارش فروش با نمودار ستونی
تصویر پرسنلی در اکسل
ساخت اینفوگرافیک با اکسل
فرمت سل در داشبوردسازی
Conditional-Formattin