دانستن سرفصل اکسل به صورت فهرست وار باعث می شود تا مطالب مورد نیاز را به صورت منسجم تر یاد بگیرید. در این صفحه آنچه که نیاز هست و همچنین تمام آموزش هایی که در سایت قرار داده ایم را در این لیست قرار داده ایم. این فهرست به مرور بروزرسانی خواهد شد. 1. مباحث مقدماتی Cells Range ; : فرمان Go to ورود و ویرایش داده ها ورود چند خطی اطلاعات در یک سلول… ادامه مطلب »
تعدادی توابع جهت جدا سازی متن در اکسل از داخل سلول داریم. از جمله این توابع می توان به تابع Left که از سمت چپ شروع به جداسازی می کند ، تابع Right که از سمت راست اقدام به جداسازی متن و عدد می کند. تابع Mid که از هر جایی که خواسته باشید برای شما متن و عدد را جدا می کند. تابع Left در اکسل تابع Left تابع Mid در اکسل تابع Mid ادامه مطلب »
ترکیب دو تابع Index و match می تواند خیلی از کم وکاستی های تابع vlookup را برای ما پر نماید. همانگونه که در تشریح تابع vlookup گفتم این تابع بر اساس مقدار ورودی و ستون مدنظر در یک ناحیه خروجی خاصی را برای ما نشان خواهد داد. ولی این تابع با همه سادگی دارای یک سری کم و کاستی های خاص خودش هست که ترکیب دو تابع index و match می تواند جایگزین خوبی برای… ادامه مطلب »
در این ویدئو درباره ساخت لیست کشویی در اکسل با قابلیت جستجو در آن لیست صحبت می کنیم. ساخت لیست کشویی در اکسل این امکان که اصطلاحاً Google Search می گویند؛وقتی شما در گوگل جستجو را انجام می دهید، ابتدای حروف را که در گوگل وارد می کنید بقیه اش را برای تان می آورد. یا مثلاً لیست تان را فیلتر می کنید و آیتم های پیشنهادی را به آن هایی که آن اسم داخلش… ادامه مطلب »

تابع If

تابع if در اکسل جزو پرکاربردترین توابع می باشد. در این آموزش که بروزرسانی خواهد شد با اجزای این تابع به صورت قدم به قدم آشنا خواهیم شد. =IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) =if (مقدار در صورت برقرار نبودن شرط، مقدار در صورت برقرار بودن شرط، شرط) ۱- اجزای تابع if شرط: این پارامتر شرطی ای که قرار است اکسل براساس آن تصمیم بگیرد را مشخص می کند. مقدار این پارامتر می تواند عدد، حرف، سلول… ادامه مطلب »
آموزش vlookup در اکسل تابع Vlookup در دسته توابع جستجو نرم افزار اکسل قرار دارد. این تابع جزء پرکاربردترین توابع اکسل می باشد که اگر اجزا آن را خوب متوجه شویم کمک زیادی در محاسبات اکسلی به ما خواهد نمود. در این پست آموزشی می خواهیم در طی چند مثال متنوع با اجزای این تابع محبوب اکسل آشنا شویم. قرار است اطلاعاتی را از جدولی به شکل زیر محصولقیمتمحصول۱                      ۱۰,۰۰۰محصول۲                      ۱۲,۰۰۰محصول۳                      ۱۶,۰۰۰ در جدولی دیگر… ادامه مطلب »