لیست یکتای دینامیک مرتب شده در گوگل شیت

در این آموزش می خواهم یه کار عجیب و غریب را انجام دهم. قرار است تا از یک لیست اسم که در بین آنها سلول خالی ، سلول حاوی خطا و همچنین نامرتب می باشند یک لیست یکتا و مرتب شده ایجاد نمایم. برای این کار از گوگل شیت استفاده می کنم.

گوگل شیت
گوگل شیت

قدم اول: تابع فیلتر

تابع Filter شامل دو آرگومان اصلی و هر چی خواسته باشید آرگومان اختیاری می باشد. این تابع داده های ناحیه ای که مشخص می کنیم بر اساس شرط هایی که تعریف می کنیم فیلتر می کند.

FILTER(range, condition1, [condition2, …])

condition شرطی می باشد که True یا false هست.

در قدم اول باید سلول هایی که خالی یا حاوی خطا می باشد حذف کنیم. برای همین از فرمول زیر استفاده می کنیم.

FILTER(ناحیه مدنظر,NOT(ISBLANK(ناحیه مدنظر)),NOT(ISERROR(ناحیه مدنظر)))

تابع NOT خروجی را برعکس می کند. مثلا True را False می کند.

تابع Isblank برای بررسی خالی بودن سلول می باشد. اگر خالی باشد True وگرنه False می باشد.

IsError تابعی، برای بررسی آن هست که آیا آن سلول حاوی خطا می باشد یا نه. که خروجی این تابع هم True و False می باشد.

تا اینجا دو تابع Isblank و Iserror به همراه تابع NOT، پر بودن و حاوی خطا نبودن سلول ها را بررسی می کنند.

یعنی اینکه اگر سلولی خالی باشد خروجی آن در تابع IsBlank ،مقدار Trueمی باشد. آن مقدار ورودی تابع Not بوده که در نتیجه خروجی تابع Not مقدار False می باشد.

این True یا False تابع Not، شرط های تابع Filter می باشد. همانگونه که گفتیم تابع فیلتر سلول هایی را نمایش می دهد که آرگومان های آن True باشد.

با استفاده از تابع Filter ناحیه ای که مشخص کردیم از سلول های خالی و حاوی خطا جدا می شود.

ساخت لیست یکتا
ساخت لیست یکتا

قدم دوم: ساخت لیست یکتا

[et_bloom_locked optin_id=”optin_1″]

در قدم قبلی لیست بدون سلول خالی و خطا ساختیم. در بین این سلول ها ممکن است چند سلول تکراری باشد. برای همین از تابع (UNIQUE(range استفاده می کنیم.

این تابع از ناحیه ای که به آن معرفی می کنیم تکراری ها را حذف و لیستی یکتا می سازد.

Range یا ناحیه ورودی ما خروجی قدم یک می باشد.

[/et_bloom_locked]

قدم سوم: مرتب نمودن داده

تا اینجا داده های خالی و حاوی خطا را حذف کردیم بعد از آن در قدم دوم داده های تکراری را حذف کردیم. در این قدم می خواهیم آنها را مرتب کنیم.

برای این منظور از تابع Sort استفاده می کنیم. این تابع ناحیه ای که مشخص کردیم را مرتب می کند.

SORT(range, sort_column, is_ascending, [sort_column2, is_ascending2, …])

sort_column شماره ستونی می باشد که می خواهیم بر اساس آن مرتب سازی را انجام دهیم.

آرگومان is_ascending یا True یا False می باشد. که True یعنی به صورت صعودی مرتب شود و false به صورت نزولی.

با همین ۳ قدم ساده توانستیم داده ها را به صورت دینامیک مرتب نماییم. این توابع در اکسل ۲۰۱۹ و اکسل ۳۶۵ نیز وجود دارد. فرمول زیر هم فرمولی می باشد که نوشتیم.

=SORT(

UNIQUE(

FILTER($A$1:$A$15,

NOT(ISBLANK($A$1:$A$15)), NOT(ISERROR($A$1:$A$15))

)

)

)

همچنین این مثال را به صورت آنلاین در این صفحه مشاهده نمایید.

در این ویدئو یاسر طاهرخانی توضیحاتی درباره امکانات گوگل شیت می دهد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.