سرفصل اکسل مقدماتی تا پیشرفته

سرفصل های اکسل

دانستن سرفصل اکسل به صورت فهرست وار باعث می شود تا مطالب مورد نیاز را به صورت منسجم تر یاد بگیرید. در این صفحه آنچه که نیاز هست و همچنین تمام آموزش هایی که در سایت قرار داده ایم را در این لیست قرار داده ایم. این فهرست به مرور بروزرسانی خواهد شد.

1. مباحث مقدماتی

 1. Cells Range
 2. ; :
 3. فرمان Go to
 4. ورود و ویرایش داده ها
 5. ورود چند خطی اطلاعات در یک سلول
 6. بالت دارد کردن متن داخل سلول ها
 7. Undo Redo
 8. پیمایش سلول ها
 9. Active Cell
 10. Comments

2. مدیریت شیت

 1. جابجائی، حذف و اضافه کردن
 2. مخفی کردن شیت
 3. Right To Left
 4. Sheets Properties
 5. Sheet Protection
 6. Insert & Delete Cells
 7. Insert & Delete Columns
 8. Insert & Delete Rows
 9. Columns & Rows Size

3.کار با سلول ها

 1. Format Cells
 2. Styles
 3. Font, Fills and Alignment
 4. Numbering Formats
 5. Custom Formats
 6. Columns & Rows Size
 7. Phone Code
 8. Auto complete
 9. Custom Numbering
 10. Paste Special
 11. Clipboard
 12. Find & Replace
 13. Text To Column
 14. Hyperlink
 15. Clear
 16. Fill

4. نامگذاری

 • Named Range
 • Constant
 • Dynamic named range by Offset )

5. خطاها

 1. #
 2. DIV/0!
 3. VALUE!
 4. NAME!
 5. N/A!
 6. REF!
 7. Formula Auditing

6. فرمول نویسی

 1. معرفی و آشنائی با راه اندازی فرمول ها
 2. آدرس دهی های نسبی و مطلق
 3. ورودی، خروجی و معرفی پنجره فرمول ها
 4. ویرایش و مدیریت فرمول ها
 5. عملگرها ریاضی محاسباتی – منطقی – رشته ای
 6. تقدم عملگرها
 7. فرمول های 3D
 8. فرمول های تو در تو
 9. فرمول های برداری

7. توابع جستجو اکسل

 1. vlookup
 2. index
 3. match
 4. offset
 5. indirect

8. توابع شرطی

 1. if
 2. and
 3. or
 4. sumif
 5. sumifs
 6. countif
 7. countifs
 8. averageif

9. توابع متنی

10. توابع ریاضی

11. توابع مالی

12. table

 1. آشنائی با Table
 2. ساخت Table
 3. فرمول های Table
 4. Table Tools

13. مدیریت داده ها

 1. Text to column
 2. ادغام ستون ها
 3. Sort
 4. Auto Filter
 5. Advanced Sort
 6. Advanced Filter
 7. Group & Outline
 8. بررسی فرمول Subtotal روی داده های فیلتر شده
 9. Subtotal Button
 10. مدیریت داده های تکراری
 11. جلوگیری از ورود داده های تکراری در یک ستون
 12. شمارش داده های تکراری موجود در یک ناحیه و یک ستون
 13. تغییر فرمت داده های تکراری در یک ناحیه و یک ستون
 14. تغییر فرمت داده های تکراری در دو ستون و ناحیه
 15. یافتن تعداد تکرار یک داده در بالا یا پائین خودش

14. آنالیز داده ها

 1. Formula Auditing
 2. Evaluation
 3. What-If-Analysis
 4. Goal Seek
 5. Data Table
 6. Scenario Manager
 7. Analysis Toolpak
 8. Solver
 9. Trend
 10. Group / Ungroup

15. امنیت

 1. مفهوم و پیاده سازی Security
 2. به اشتراک گذاری فایل ها
 3. ردیابی تغییرات

16. اعتبار سنجی

 1. Data Validation

17. Custom Formulas

 1. Conditional Formatting
 2. ایجاد فرمت دهی شرطی اختصاصی
 3. اجرای فرمت دهی شرطی در طول یک سطر
 4. مدیریت، ویرایش و حذف قوانین فرمت دهی شرطی
 5. مقایسه دو ستون از لحاظ مقدار با فرمت دهی شرطی

18. نمودار ( Chart ) در اکسل

 1. ترسیم و مدیریت نمودار ها
 2. اصطلاحات فنی نمودار ها
 3. ترسیم، ویرایش و مدیریت نمودار ها
 4. نمودار های Sparkline

19. چاپ و مدیریت صفحه نمایش

 1. Freeze Pane
 2. Zoom
 3. View
 4. تنظیم حاشیه ها
 5. پیش نمایش چاپ
 6. Page Setup

20. ورود و خروج اطلاعات

 1. txt & CSV
 2. Access / Web

21. Pivot Tables / Pivot Charts

 1. آشنائی و ساخت جداول و نمودار های محوری
 2. طراحی و ویرایش جداول و نمودار های محوری
 3. Calculated Field / Calculated Item
 4. Group Fields
 5. Pivot از یک Data source

22. ماکرو / Macro

 1. آشنائی و تعریف ماکرو
 2. ضبط اجرا و ویرایش ماکرو ها
 3. امنیت و نکات تکنیکی ماکرو ها
 4. مفهوم Add-in

دوره 7 روزه رایگان اکسل

دوره‌ای برای یادگیری نکات کاربردی اکسل برای افزایش سرعت

محاسبه قسط و وام در اکسل
ترفندهای اکسل

ویدئو: آموزش محاسبه اقساط وام در اکسل

نرم افزار اکسل برای طبف وسیعی از کاربران قابل استفاده می باشد از این رو توابع زیادی با دسته بندی های متفاوت طراحی شده اند که نیازهای کاربران را بر طرف می کند. یکی از این دسته بندی ها مربوط

تصویر پرسنلی در اکسل
داشبوردسازی

ویدئو : ساخت فرم اطلاعات کاربری در اکسل

در این ویدیو با ترکیب مفاهیم ساده فرمول نویسی و نمودار دایره ای فرم اطلاعات کاربری فردی کاربران مان را طوری ساخته ایم که با وارد نمودن کد کاربری اش اطلاعات و تصویرش در جدول نمایش داده شود. [این ویدئو