ترفند های اکسل

ساخت لیست کشویی در اکسل

در این ویدئو درباره ساخت لیست کشویی در اکسل با قابلیت جستجو در آن لیست صحبت می کنیم.

ضبط ماکرو در اکسل

در این ویدئو طریقه ضبط ماکرو در اکسل به همراه یک ترفند خیلی کاربردی برای شما

دوره آنلاین آموزش اکسل

دوره آنلاین اکسل اسفند ماه ۱۳۹۷

ویدئو : ساخت فرم اطلاعات کاربری دینامیک

در این ویدیو با ترکیب مفاهیم ساده فرمول نویسی و نمودار دایره ای فرم اطلاعات فردی کاربران مان را طوری ساخته ایم که با وارد نمودن کد کاربری اش اطلاعات …

برای دسترسی به این پست، شما باید عضویت یک ماهه ویژه را خریداری کنید.

ویدئو: قدم اول فرمت نویسی

در این ویدیو با ترکیب مفاهیم ساده فرمول نویسی و نمودار دایره ای فرم اطلاعات فردی کاربران مان را طوری ساخته ایم که با وارد نمودن کد کاربری اش اطلاعات …

برای دسترسی به این پست، شما باید عضویت یک ماهه ویژه را خریداری کنید.

۱۰ ترفند هوشمندانه اکسل

در این ویدیو با ترکیب مفاهیم ساده فرمول نویسی و نمودار دایره ای فرم اطلاعات فردی کاربران مان را طوری ساخته ایم که با وارد نمودن کد کاربری اش اطلاعات …

برای دسترسی به این پست، شما باید عضویت یک ماهه ویژه را خریداری کنید.